Skoči na glavno vsebino

Vpis otrok novincev za šolsko leto 2024/25 bo potekal do 19. 2.  do 22. 2. 2024:

  • v ponedeljek 19. februarja 2024 – od 7.00 do 14.00
  • v torek 20. februarja 2024 – od 15.00 do 18.00
  • v sredo 21. februarja 2024 – od 15.00 do 18.00
  • v četrtek 22. februarja 2024 – od 15.00 do 18.00

SPLOŠNO O VPISU V vrtec Beltinci sprejemamo otroke od dopolnjenega enajstega meseca do vstopa v osnovno šolo. Otroke vpisujemo v vrtec skozi vse šolsko leto do zapolnitve prostih mest. Redni vpis otrok za naslednje šolsko leto poteka v mesecu marcu. Pri sprejemanju in razporejanju otrok v oddelke upoštevamo Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Če je vlog za sprejem več kot prostih mest v vrtcu, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. Komisija odloča na podlagi: Pravilnika o vodenju in izpeljavi postopka ter o kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Beltinci (LINK na uradni list) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju in izpeljavi postopka ter o kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Beltinci (LINK na uradni list)

INFORMACIJE ZA STARŠE Informacije o prostih mestih in čakalni dobi v slovenskih vrtcih se nahajajo na spletni strani MIZŠ na naslovu: http://www.mss.gov.si/si/spletne _aplikacije_portal_mizs (Portal MIZŠ). Vse podrobnejše informacije v zvezi z vpisom v naš vrtec, tudi informacije o morebitnih prostih mestih med letom, lahko dobite  v pisarni svetovalne delavke v centralni enoti Vrtca Beltinci (Jugovo 33, VHOD 1) ali na telefonski številki (02) 542 20 91 – URŠKA RAŠČAN, svetovalna delavka ali po elektronski pošti  urska@v-beltinci.ms.edus.si. Prosta mesta sproti ažuriramo tudi na spletni strani Vrtca Beltinci (Prosta mesta).

REDNI VPIS OTROK NOVINCEV  Vlogo za vpis lahko že pred vpisom dobite na upravi vrtca ali s klikom na spodnjo povezavo, ki si jo natisnete in na vpis prinesete že izpolnjeno vlogo. Lahko pa jo dobite in izpolnite na samem vpisu.

OBVEŠČANJE O REDNEM VPISU O rednem vpisu in razporeditvi otrok v oddelke za šolsko leto 2024/25 boste s strani vrtca obveščeni pisno, po pošti do najkasneje konca meseca maja 2024.

EVIDENČNI VPIS OTROK NOVINCEV Otroke, ki z začetkom šolskega leta ne dosegajo starostnega pogoja za vključitev v vrtec (11 mesecev), prav tako vpišite evidenčno ob rednem vpisu, da bomo lažje načrtovali oblikovanje oddelkov. Prostih mest evidenčno vpisanim otrokom ne moremo rezervirati, zato jim ostanejo na razpolago samo preostala prosta mesta po rednem vpisu, v naslednjem šolskem letu pa imajo ti otroci prednost pri prepisu v želeno enoto pred na novo vpisanimi otroci. Vloge za evidenčni vpis dobite pri svetovalni delavki na upravi Vrtca Beltinci.  

SPOZNAVANJE VRTCA Vabimo vas, da nas z otrokom obiščete na naših »igrarijah«, ki jih v času vpisa prirejamo v smislu »dnevov odprtih vrat« za starše in ne-vključene otroke. Tako boste  spoznali naše enote, strokovne delavce in življenje v vrtcu ter se odločili tako, da bo za vašega otroka najbolje. Igrarije bodo potekale v času vpisa v vseh enotah Vrtca Beltinci. Podrobnejši program bomo oglaševali na lokalni televiziji, glasilih, občinski spletni strani, socialnih omrežjih, ipd.  

IZPIS OTROKA IZ VRTCA Z izpisnico, ki jo morajo starši oddati v pisni obliki, se otroka izpiše. Upoštevati je potrebno 15-dnevni rok. Ob ponovnem vpisu, otrok nima prednosti pred ostalimi. Izpisnico si lahko natisnete s klikom na spodnjo povezavo in jo izpolnjeno prinesete v pisarno svetovalne delavke, lahko pa jo dobite in izpolnite  ob izpisu.

URŠKA RAŠČAN univ. dipl. pedagoginja svetovalna delavka
Dostopnost