Skoči na glavno vsebino

Vrtec Beltinci je javni vzgojno varstveni zavod, ustanovljen z odlokom Občine Beltinci z dne 10. 12. 1996.

VIZIJA:

»V hiše topline z varnim in strpnim korakom do zadovoljnih obrazov«

POSLANSTVO:

 • zagotavljanje prijaznih enot znotraj in navzven
 • varno bivanje otrok in zaposlenih
 • izkazovanje strpnosti
 • demokratična in odprta komunikacija
 • zagotavljanje kakovostnih, strokovno podkrepljenih in na otroka nove dobe naravnanih vsebin

TEMELJNE VREDNOTE NAŠEGA VRTCA:

zaupanje, spoštovanje, zdravje, sodelovanje, varnost, delavnost, razvoj.

Temeljni dokument našega strokovnega dela je Kurikulum za vrtce, vzporedno poteka delo v nekaterih oddelkih tudi po metodologiji Korak za korakom.
Trudimo se ustvarjati spodbudno učno okolje za razvoj otrokovih sposobnosti na vseh področjih. Naše enote nudijo prijazno bivanje ne samo po zunanjem izgledu, temveč predvsem po ustvarjanju topline in dobrega počutja tako otrokom, kot tudi staršem.

ZGODOVINA VRTCA:

Začetki organizirane predšolske vzgoje na območju današnje občine Beltinci segajo v leto 1947, ko so organizirali prvo varstvo za otroke zaposlenih na kmetijskem posestvu. Od takrat je vrtec neprekinjeno deloval v različnih organizacijskih oblikah.
Leta 1997 je Vrtec Beltinci pričel delovati kot javni, samostojni vzgojno varstveni zavod, ki ga je ustanovila Očina Beltinci. Danes delujemo na šestih lokacijah in smo osrednji nosilec predšolske vzgoje v občini. Enote vrtca smo poimenovali v skladu s tradicionalnimi značilnostmi nekaterih vasi in na podlagi idej otrok in zaposlenih:

 • enota Bibe Beltinci
 • enota Sonček Dokležovje
 • enota Sodček Gančani
 • enota Mlinček Ižakovci
 • enota Slamica Lipovci
 • enota Cigelček Melinci

Prizadevamo si ustvarjati najboljše pogoje za celovit in uravnotežen razvoj naših najmlajših. Naša bogata dediščina je zapisana v kronikah vrtca, ki se vsako leto skrbno dopolnjujejo vse od leta 1947 naprej.

Dostopnost