Skoči na glavno vsebino

 

VRTEC POD KROŠNJAMI
NAŠA »GOZDNA HIMNA«
Urška Raščan

PISANE KROŠNJE NAD NAMI ŠUMIJO,
SIVI OBLAKI NAS NE SKRBIJO.
NAJ PADA DEŽ,
NAJ SONCE SVETI,
NAS ŠE SNEŽINKE ZNAJO OGRETI.

NA JASI SE DROBNI IGRALNICA SKRIVA,
TRAVNA PREPROGA KOTIČKE PREKRIVA.
V NJEJ RIŠEMO, POJEMO,
V NJEJ SE IGRAMO,
GRADIMO MOSTOVE, VELIKO ŽE ZNAMO.

PO GOZDNIH POTEH BRZIJO KORAKI,
V ŠKORENČKIH BLATNIH SMO PRAVI JUNAKI.
TU ČAS SE USTAVI,
SE Z NAMI IGRA, KER …
TO JE NAŠ GOZD, NAŠ KOŠČEK NEBA.

VRTEC POD KROŠNJAMI –  Razvoj in implementacija kurikuluma gozdne pedagogike za vrtce

Trajanje projekta: 1.11.2021-1.11.2022

SODELUJOČI: Vrtec Beltinci – koordinator, Predškolska ustanova Vrabac Kragujevac – partnerski vrtec

KAJ ŽELIMO DOSEČI Z IZVEDBO PROJEKTA?

Čim več dejavnosti pedagoškega procesa izvajati v naravi. Omogočiti, da otroci več časa preživijo zunaj, kjer so bolj sproščeni, se lažje učijo in pozitivno vplivati na njihovo zdravje in razvoj. Delovati inkluzivno. Razviti trajen, pozitiven odnos do narave. Vzgojiteljem omogočiti, da bodo širili svoj strokovni razvoj in dobili priložnost mednarodnega sodelovanja. Izvesti primerjavo med urbanim in podeželskim okoljem.

AKTIVNOSTI, KI JIH BOMO IZVAJALI:

Priprava vsebine kurikuluma gozdne pedagogike – načrtovali bomo tematske sklope. Izvedba izobraževalnih aktivnosti za otroke in njihove družine ter vzgojitelje. Primerjalna analiza implementiranega kurikuluma in načrtovanje trajnostne uporabe Razširjanje projektnih rezultatov. Projektno vodenje in zagotavljanje kakovosti.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

Urejena gozdna igralnica, ki postane center izvedbe projektnih aktivnosti v obeh državah. Izvedene dejavnosti za otroke z vseh področij Kurikuluma za vrtce v naravnem okolju. Izvedena popoldanska srečanja z družinami otrok iz vrtca in tistimi, ki vrtca ne obiskujejo. Vzpostavljena mednarodna mreža sodelovanja na področju gozdne pedagogike. Privzgojen pozitiven odnos do narave in pridobljena znanja, ki postanejo trajna.

Koordinator projekta:  Martina Vidonja

Dostopnost